Du läser just nu artiklar om

Om Selig

När jag var barn och tonåring, upptäckte jag snart mina huvudintressen: med min första dator i fyraårsåldern (något extremt ovanligt, år 1979), började jag ana vikten som den digitala världen skulle få i det vardagliga livet, men kanske ännu viktigare: för vår individuella och kollektiva utveckling. Driven av en stark övertygelse att förändring inte sker av sig själv – utan kräver mitt, ja just mitt (och ditt), aktiva engagemang – förstod jag, vilken positiv effekt den digitala och uppkopplade tillvaron skulle kunna ha på oss och våra samhällen. Eftersom jag (troligen i likhet med flertalet ungdomar) ansåg, att många aspekter av våra samhällen behövde förändras, började jag även utforska kommunikation, politik, juridik och rättsfilosofi som ramverk av våra moderna samhällsbyggen. Många resor och längre perioder utomlands gav mig inte endast möjligheten att tillägna mig flera språk, utan även enastående insyn i hur – och inte minst varför – olika kulturer och samhällen har valt att lösa snarlika på problem på delvis högst olika sätt.

Dessa huvudintressen – kommunikation, datorer, politik och juridik – har följt mig allt sedan, både i mitt akademiska och professionella liv.

Trots att tonårstiden har passerat, gav jag näring åt mina intressen. Spänningen mellan det hierarkiska och statiska å ena sidan och det dynamiska och föränderliga å den andra gjorde det möjligt för mig att upprätthålla min inre drivkraft: jag tror starkt på att digital mellanmänsklig kommunikation, en gedigen förståelse för systemen som vi lever inom och ett omfattande, demokratiskt och aktivt deltagande i våra gemensamma angelägenheter kanske, men bara kanske, kan göra mänskligheten lite, lite mänskligare.

En mer personlig beskrivning av mig finns på sidan i egna ord. Några snälla ord som andra sagt finns på sidan i andras ord.

https://www.selig.se/snart-dags-for-nya-klader/
Färgglada kläder

Snart dags för nya kläder på selig.se

Bloggen Selig.se har funnits sedan många år – men nu börjar det bli dags för en hel del ändringar. Jag behöver din hjälp att bestämma.

https://www.selig.se/reklam-i-egen-sak/

Reklam i egen sak

Varje dag sitter jag otaliga timmar framför datorn, både på grund av jobb, studier och politik. Trots att den största delen av …

2
https://www.selig.se/bloggen-ar-dod-lange-leve-bloggen/

Bloggen är död, länge leve bloggen

Det var inte länge sedan att Selig.se fanns, en blogg som jag (med skiftande intensitet) underhållit sedan 2004. Tack vare mycket bristande …