Matris: sociala medier i den offentliga förvaltningen

Jag kommer nästan dagligen i kontakt med frågors om rör sociala medier och den offentliga förvaltningen (kanske inte alltför konstigt, när det är en av huvudområdena jag jobbar med 😉

En av de vanligaste frågorna är, vilka sociala nätverk och verktyg som kan/bör användas i vilka syften. För att enkelt kunna besvara denna fråga har jag börjat skissa på en enkel matris som tar upp de vanligaste webbplatserna inom den sociala webben i Sverige och deras användbarhet ur följande perspektiv:

 • Kommunikation
 • Synlighet av varumärket / relation till media
 • Trafik till webbplatsen
 • Sökmotorsfördelar

Jag tar även upp de olika verktygens primära ålderstruktur, för att även besvara denna, ofta förekommande, fråga.

De sociala nätverken som jag tagit upp i matrisen är (än så länge)

 • Twitter
 • Facebook
 • FlickR
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Lunarstorm
 • Bilddagboken
 • Digg.se, Digga.se, Hypa.se
 • Del.ico.us
 • MySpace
 • Google Buzz

Filen finns för nedladdning i pdf-format och får delas fritt, sålänge källhänvisning ges. Självfallet skulle jag vara tacksam om du som vill dela med dig av matrisen inte skickar pdf-filen utan länkar till den här sidan istället.

Observera att det endast är en ”alfa-version” som inte är helt färdig.

[download id=”2″]

Digg.se, Digga.se, Hypa.se

Kommentera